Bài viết của: admin

Hà Nội, nắng nóng và cây xanh

Hà Nội, nắng nóng và cây xanh

Năm 2017, Hà Nội thực tế có ít cây xanh như nhiều người phản ánh? Ít cây xanh nên người dân mới càng cực khổ vì nắng nóng? Trong 46 năm trở lại đây, năm 2017 này Hà Nội đã trải qua …

Hotline 090.222.6777

090.222.6777

TẢI BẢNG GIÁ