Bộ Xây Dựng chưa muốn xây dựng bảo tàng 11000 tỷ lúc này

Trong thông cáo chiều ngày 11/9 của Bộ Xây Dựng, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam từ tháng 12/2006 đã được Thủ tướng phê duyệt.
Hồi tháng 8/2015, trong phiên họp thường trực Chính phủ, Thủ tướng đã kết luận:

“Trong điều kiện hiện nay ngân sách nhà nước còn khó khăn, đồng thời công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng Bảo tàng Quốc gia cần được nghiên cứu, thực hiện hết sức kỹ lưỡng, vì vậy trong giai đoạn từ 2015-2020 yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch chỉ đạo Ban Quản lý dự án và các cơ quan chức năng tập trung nghiên cứu kỹ, hoàn thành tốt công tác chuẩn bị đầu tư và các thủ tục đầu tư theo quy định”

Cùng với đó, theo chỉ đạo của Thủ tướng:

 “Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung kinh phí đầu tư năm 2015 cho dự án. Giao Bộ Xây dựng chuẩn bị kế hoạch vốn cho giai đoạn 2016-2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, phấn đấu khởi công dự án vào 2021, hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2024.”

Bộ Xây Dựng chưa muốn xây dựng bảo tàng 11000 tỷ lúc này

Tuy nhiên, trong các kế hoạch từ năm 2015 đến nay và kế hoạch trung hạn 2017 đến năm 2020. Dự án đã không được bố trí các nguồn vốn để thực hiện triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng. Trong đó có các công tác chuẩn bị như: Xây dựng nội dung; thiết kế kỹ thuật; hình thức trưng bày;… Do đó, Ban quản lý (BQL) dự án không có nguồn kinh phí để chi trả các khoản tiền và duy trì hoạt động.

Để tháo gỡ những khó khăn, Bộ Xây Dựng đã báo cáo thủ tướng về tình hình triển khai dự án bằng công văn số 1616/BXD-KHTC ngày 17/07/2017, và kiến nghị 2 nội dung:

Kiện toàn, họp ban chỉ đạo để nghe báo cáo tình hình thực hiện của các bộ: Thể thao và Du Lịch; Bộ Văn hóa; Bộ Xây dựng nhằm tháo gỡ những vướng mắc khó khăn và chỉ đạo các cơ quan Bộ – Ngành liên quan tiếp tục thực hiện kết luận ngày 13/8/2015 của Thủ tướng tại cuộc họp thường trực Chính phủ.

Theo báo cáo của ông Nguyễn Quang Nam – Giám đốc BQL dự án thì trong tình hình kinh tế, ngân sách khó khăn, Bộ Xây dựng cho biết quan điểm của Bộ là không thúc đẩy triển khai dự án vào thời điểm này.

Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu có thể khởi công sớm nhất vào năm 2021, khi điều kiện kinh tế xã hội chung của đất nước cho phép, trước mắt cần tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị, nhất là phần xây dựng nội dung, phương án phân loại và thu thập hiện vật, phương án trưng bày…

“Việc Bộ Xây dựng có văn bản báo cáo Thủ tướng là cần thiết nhằm xin ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo nhà nước xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia về hoạt động cho các Ban Quản lý dự án trong thời gian tới và có phương án bố trí ngân sách để các Ban duy trì hoạt động. Bộ Xây dựng và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã và đang phối hợp chặt chẽ khắc phục khó khăn, thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng giao”, Bộ Xây dựng cho biết.

Được biết Bảo tàng Lịch sử Quốc gia có diện tích 10 hecta, dự kiến xây dựng tại ô đất số 07 Khu ĐTM Tây Hồ Tây.

Dự án có 4 hạng mục:

  • Tòa nhà chính: rộng 20.400m2.
  • Khu tưởng niệm Doanh nhân.
  • Khu trưng bày ngoài trời với nhiều hiện vật lớn tái tạo không gian lịch sử, văn hóa, kiến trúc đặc sắc.
  • Hạng mục Kỹ thuật, không gian và cảnh quan.

Tổng vốn đầu tư dự toán trên 11.200 tỷ đồng.


Add a Comment

Hotline 093.616.8383

093.616.8383

TẢI BẢNG GIÁ